Könyvelés, számvitel, pályázatok

Könyvelőirodai szolgáltatás integrált rendszerrel

A különböző szervezeti formák más és más könyvelési rendszert igényelnek, illetve más és más lehetőséget biztosítanak az adóalanyok számára. Ezt a tényt és a gazdálkodás összes körülményét figyelembe véve teszünk javaslatot a számviteli rend kialakítására.

Az integrált rendszerünk  lényege, hogy helyi irodánkból és az interneten keresztül bárhonnan elérhető állománnyal dolgozunk, így a bizonylatok feldolgozása és az adatok lekérése nincs helyhez kötve. Ez lehetővé teszi azt, hogy amikor az ügyfeleinknél vesszük át a könyvelési anyagot, vagy tanácsadás céljából keressük fel őket, akkor a legfrissebb adatokat tudjuk részükre biztosítani.

A szerverhozzáférés biztosításával ügyfeleinknek lehetővé tettük azt, hogy az adatbázisunkat használhatják a számlázásaikhoz. Saját telephelyükön történik a számlák készítése és nyomtatása is, miközben a könyvelőink párhuzamosan rögzítik a további bizonylatokat. A számlázással kapcsolatos kérdéseket így nem utólagosan, hanem a számla készítését megelőzően tudjuk tisztázni, ezzel biztosítjuk azt, hogy a számviteli és adójogszabályoknak megfeleljenek.

Partnereink többsége igényt tart a folyamatos tanácsadásra és konzultációra, ezért a könyvelendő anyagaikat legalább havonta személyesen juttatják el hozzánk. Ez a találkozás lehetőséget biztosít arra, hogy a bizonylataikat rendezzük, ellenőrizzük, a  gazdálkodásuk helyzetéről és az aktuális teendőkről, adókötelezettségekről tájékoztatást adjunk.

A könyvelés elkészítését követően összeállítjuk a havi, negyedéves bevallásokat, melyek tartalmát megbízónkkal egyeztetjük. A bevallásokat – ügyfélkapcsolatunk kezdetén adott meghatalmazás alapján – saját nevünkben  továbbítjuk az illetékeseknek.

A főkönyvi, valamint egyszeres könyvelés mellett vezetjük mindazokat az analitikus nyilvántartásokat, amelyeket a jogszabályok megkívánnak a gazdálkodóktól. Az eszközök analitikus nyilvántartásának a folyamatos vezetése mellett év végén átadjuk a leltár alapjául szolgáló dokumentumokat.

A gazdasági év végén elkészítjük a zárást és összeállítjuk a szervezetnek megfelelő éves bevallásokat,  beszámolókat.

Külön említést érdemelnek a nonprofit szervezetek, mert a közhasznú jogállással rendelkező alapítványoknak, egyesületeknek közhasznú beszámoló készítése is kötelező. Az általunk elkészített beszámolót ügyfeleinknek csak a szakmai résszel kell kiegészíteni.

Pályázati munka segítése

A vállalkozásokra is jellemző, de a nonprofit szektorra különösen igaz, hogy rendszeresen részt vesznek pályázatokon. Elkerülhetetlen ezekhez kapcsolódó különböző szintű közreműködésünk. Munkatársaink rendelkeznek pályázatíró és pályázati szakértői képesítéssel, így megfelelő segítséget tudnak nyújtani  a pályázat benyújtásához,  –  elnyert pályázat esetén –  lebonyolításához. A pályázat elszámolásához szükséges elkülönített analitikus nyilvántartást irodánk biztosítja.

Számviteli szabályzatok

A számviteli törvény minden gazdálkodó számára kötelezővé teszi a számviteli politika összeállítását. Igény esetén elkészítjük a gazdálkodó gyakorlatához igazodó számviteli politikát, pénzkezelési, leltározási, értékelési szabályzatát s a számviteli törvény változásainak megfelelően azokat folyamatosan aktualizáljuk.

Ha komplex tevékenységünk, vagy  a szolgáltatásunk valamelyik részterülete felkeltette érdeklődését, keressen meg bennünket.

Elérhetőségünk >